Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Tjenester - Hverven Revisjon

Med 21 ansatte har vi bredt faglig miljø innen revisjon og rådgivning

Revisjon

Hverven Revisjon AS utfører lovbestemt revisjon av alle typer virksomheter og organisasjoner, samt utfører utvidede revisjonshandlinger som naturlig faller inn under våre fagområder.

Skatt og avgift

 • Skatterådgivning
 • Problemstillinger og tilpasninger innen merverdiavgift
 • Oppgaveplikt, arbeidsgiveravgift og trekkplikt etc.
 • Bistand ved utarbeidelse av selvangivelse og øvrige
  likningsdokumenter
 • Arv- og generasjonsskifte

Øvrig bistand

 • Etablering av næringsvirksomhet
 • Omorganisering og omstrukturering
 • Bistand ved kjøp og salg av virksomhet
 • Fisjon, fusjon og omdannelse
 • Generasjonsskifte

Vi har et forholdsvis lite miljø som gir grunnlag for god og direkte kontakt med våre kunder. Samtidig er vi lett tilgjengelig. Vi er alltid klare til å svare på spørsmål innen regnskap, skatt, merverdiavgift, omstrukturering, fisjon/fusjon, lønn eller andre temaer som våre kunder ønsker å diskutere med sin revisor. Dersom vi ikke har svaret for hånden har vi et bredt kontaktnett hvor vi kan innhente nødvendige informasjon.

For å kunne gjøre en best mulig jobb for våre kunder prioriterer vi å være stabile i forhold til hvem av våre medarbeidere som utfører revisjonen av hvert enkelt regnskap. Våre kunder skal ha en fast person hos oss å forholde seg til og slippe at det kommer stadig nye personer hvert år.

Ved utførelsen av revisjonen tilstreber vi å være mest mulig ute hos kunden. Ved å besøke kunden får vi best mulig innsikt i kundens virksomhet og får dermed et best mulig utgangspunkt for å kunne utføre en god jobb som revisor. På denne måten får vi også en bedre dialog med kunden og blir bedre i stand til å sette oss inn i kundens problemer og utfordringer.