Våre medarbeidere har lang erfaring innen regnskap, skatt, avgift og økonomi.

Hverven Revisjon AS er et revisjonsselskap med 19 ansatte hvorav 2 statsautoriserte revisorer og 9 registrerte revisorer. Selskapet ble stiftet i 1997 og har i dag ca 600 kunder. Hovedtyngden av kundene har tilholdssted i området Ringerike, Hole og Jevnaker. Vi har også en god del kunder på Hadeland, Asker, Bærum og Oslo samt Østlandet for øvrig.

Hvem er vi?

Vi er et mellomstort revisjonsfirma som har bygget sten på sten fra vi startet opp i 1997. Vi har bygget opp et faglig miljø og en kundebase som gjør at vi står sterkt i det lokale næringsmiljøet. Vi er en organisasjon i utvikling og som er klare til å møte nye utfordringer. I tillegg til den profesjonelle siden av oss, har vi et felles DNA som gjør at vi er lidenskapelige lokalpatrioter! Derfor heier vi på lokalt kultur- og idrettsliv både i form av økonomisk støtte og gjennom egen deltagelse. Særlig i ukene før ett av distriktets mosjonsløp vil det være sannsynlig å se en av oss langs veien med Hverven-logoen på treningstøyet. 

Hvor er vi?

Vi holder til på Hverven på Ringerike. Dette er et område hvor det foregår en rask utvikling og omfattende utbygging. I vårt nærområde befinner det seg betydelig kompetanse innen økonomiske fag. Dette er et fagmiljø som er i rask utvikling og som samlet har et bredt tilbud til næringsdrivende. Høyskolen i sør-øst Norge avdeling Hønefoss gir oss god tilgang på kvalifiserte medarbeidere. Nærheten til Sandvika og Oslo gjør at dette også er en naturlig del av vårt marked.

Våre kunder er spredt innen de fleste bransjer. Blant annet innen handel, entreprenørvirksomhet, industri, behandlingsinstitusjoner, tjenesteytende næring, eiendomsselskaper og investeringsselskaper. Vi har gjennom de årene vi har holdt på bygget opp en betydelig kompetanse innen våre fagområder. Vi har blant annet deltatt i omfattende prosesser med omstruktureringer og salg av virksomheter. Vi har god kompetanse innen fusjoner og fisjoner og utvikling av optimal selskapsstruktur innen konsern. Skatte- og avgiftsmessige problemstillinger innen eiendomsbransjen og næringslivet for øvrig er temaer vi jobber med daglig. Vi ønsker å involveres så tidlig som mulig i prosesser hvor våre kunder skal gjøre endringer som kan få skatte- og avgiftsmessige konsekvenser slik at man sammen kan finne optimale løsninger.

Assosiert medlem i Revisorgruppen

Våren 2018 ble Hverven Revisjon AS assosiert medlem i Revisorgruppen. Revisorgruppen er et nettverk av selvstendige revisjonsfirmaer representert fra Trøndelag og sørover.

Gjennom Revisorgruppen står vi sterkere for å kunne:

  • Bistå våre kunder innen våre fagområder
  • Være i forkant av utviklingen i revisorbransjen blant annet innen digitalisering og teknologisk utvikling
  • Påta oss nasjonale kunder eventuelt i samarbeider med andre revisjonsfirmaer i Revisorgruppen
  • Gi våre ansatte mulighet til å jobbe innenfor et større nettverk av revisjonsfirmaer

I løpet av en toårs periode vil vi kunne bli fullverdig medlem i Revisorgruppen. Også etter at vi eventuelt har blitt fullverdig medlem vil vi fortsatt være selvstendig og lokalt eid slik som i dag. For mer informasjon om Revisorgruppen se: www.rg.no